+48 717 93 68 38
tłumaczenie

Przekłady i tłumaczenia umów

Każde przedsiębiorstwo czy organizacja w swojej codziennej działalności ma do czynienia z różnego rodzajami umowami. Kontakty biznesowe i współpraca firm opierają się w głównej mierze na zawartych umowach i kontraktach. Zawiera się je z innymi przedsiębiorcami, klientami czy instytucjami jako element działań w sferze gospodarczej.

Tłumaczenie umowy i rola tłumacza

Tłumaczenia umów należą do specjalistycznych tłumaczeń prawnych, także nawet standardowa umowa powinna być przetłumaczona przez specjalistę, zaś biuro tłumaczeń powinno dokonać oceny czy w danym przypadku wymagane będzie tłumaczenie przysięgłe (poświadczone) czy też wystarczy zwykłe tłumaczenie umowy.

Tłumaczenie umowy przez tłumacza wymaga od niego nie tylko znajomości danego języka, znalezienia odpowiednich znaczeń dla użytych w umowie zapisów i terminów, lecz także znajomości zagadnień prawnych i ekonomicznych oraz systemu prawnego, niuansów, a nawet kultury danego kraju czy regionu. Sama treść umowy (kontraktu) powinna być sformułowana w sposób jednoznaczny, zrozumiały i nie pozostawiać żadnych niedomówień. W przypadku wystąpienia niejasności przydatna będzie możliwość konsultacji celem wyjaśnienia budzących wątpliwości zapisów umowy. Rola tłumacza polega zaś na wiernym, dokładnym i rzetelnym przekładzie z uwzględnieniem lokalnej specyfiki. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że poszczególne wersje językowe umowy będą takie same, aby uniknąć ryzyka powstania nieścisłości i zapewnić bezpieczeństwo stronom podpisującym umowę.

Jakie umowy najczęściej tłumaczymy?

– umowy współpracy;

umowy o zachowaniu poufności (NDA);

– umowy dystrybucyjne;

– umowa dostawy i montażu;

– umowa serwisowa, umowa licencyjna, know-how;

– umowy gwarancyjne, zapewnienia jakości;

– umowa spółki; umowa franczyzowa;

– umowy sprzedaży, kupna, umowa leasingu, umowa najmu i dzierżawy;

– umowy agencyjne, umowy zlecenia;

– umowa o roboty budowlane;­

– umowa spedycji, przewozu.

Najpopularniejsze języki, w których wykonujemy tłumaczenia umów to:

– język angielski;

– język niemiecki;

– język czeski;

­– język ukraiński;

– język rosyjski.

Wykonujemy zarówno tłumaczenia zwykłe umów, jak i tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione). Każde tłumaczenie traktujemy indywidualnie, starając się je zrealizować możliwie szybko, przy zachowaniu wysokiej jakości pracy. Wszystkie powierzone nam materiały i teksty związane z tłumaczeniem objęte są klauzulą poufności. Zapewniamy absolutną poufność i dyskrecję w świadczeniu usług. Na życzenie możemy podpisać odrębną umowę o zachowaniu poufności.

Tłumaczenie umowy i rola tłumacza

Skontaktuj się z nami! W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy tłumaczenia zwykłe i poświadczone wykonywane przez profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy, w tym także tłumaczy przysięgłych. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych tłumaczeń można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

Jak zlecić tłumaczenie umowy?

Formalności ograniczone są do minimum. Do wykonania tłumaczenia potrzebne nam będzie wypełnione i podpisane zamówienie wykonania usługi tłumaczeniowej. Formularz zamówienia można np. pobrać z naszej strony. Zamówienie usługi tłumaczenia należy odesłać do nas w formie np. skanu na podany na formularzu adres e-mail.

© 1999-2021 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011