+48 71 793 68 38
top_image

Privacy Policy (in Polish)

1. Informacje ogólne
1.1. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników usług świadczonych w serwisie erin.pl wprowadzono niniejszą politykę prywatności, która jest stosowana przez firmę ERIN Agnieszka Ciechowicz z siedzibą we Wrocławiu (53-027), przy ul. Zefirowej 3/5, NIP 8971224485, REGON 931982011, będącej właścicielem, operatorem serwisu i administratorem danych osobowych w świetle przepisów o ochronie danych osobowych.
1.2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania danych i informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane i informacje;
b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. “ciasteczek”);
c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego home.pl S.A.
2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych (klauzula informacyjna RODO)
2.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej: „administrator”) jest firma ERIN Agnieszka Ciechowicz z siedzibą we Wrocławiu (53-027), przy ul. Zefirowej 3/5, NIP 8971224485, REGON 931982011.
2.2. Jako administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez nas oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na adres: ado@erin.pl lub listownie, na adres: ERIN, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław z dopiskiem „dane osobowe”.
2.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora, w szczególności w następujących celach:
a) podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy o świadczenie usług, w trakcie ich realizacji oraz po zakończeniu, w tym dokonania rozliczeń z jej tytułu;
b) umożliwienia kontaktu z administratorem za pośrednictwem formularzy umieszczonych na stronach serwisu;
c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych;
d) wsparcia obsługi klienta;
e) przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe (tylko za uprzednio udzieloną zgodą);
f) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne.
2.4 Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
a) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w szczególności w celach marketingowych;
b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego, jak i unijnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest obrona administratora przed roszczeniami osób trzecich.
2.5 Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2.6 Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. podwykonawcom wspierającym nas w wykonaniu umów, usług i obsłudze klienta, podmiotom świadczącym nam usługi rachunkowe, podatkowe, doradcze lub pomoc prawną, podmiotom nabywającym należności, dostawcom usług informatycznych (systemy lub narzędzia teleinformatyczne), agencjom reklamowo-marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
2.7. Dane osobowe nie są przekazywane przez administratora poza obszar EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
2.8 W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo to nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub na mocy prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f)  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
2.9. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/świadczenie usług.
2.10. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3. Informacje w formularzach

3.1. Serwis pozyskuje tylko i wyłącznie minimalną ilość danych i informacji, których podanie jest przez użytkownika dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi.
3.2. Dane podane w formularzu są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przygotowania oferty, dokonania procesu obsługi zamówienia, zawarcia umowy świadczenia usług tłumaczeniowych.
3.3 Na wszystkich stronach serwisu zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie Twoich danych.
3.4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
4. Informacja o plikach cookies
4.1. Serwis korzysta z plików cookies. Użytkownik serwisu korzystając z serwisu wyraża zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Może je w każdej chwili zmienić.
4.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
4.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
4.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
4.5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
4.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.
4.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookie mogą być również wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
4.9. Operator serwisu zaleca przeczytanie polityki ochrony prywatności Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach https://policies.google.com/privacy
4.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
5. Zarządzanie plikami cookies
5.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
5.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy zapoznać się z dokumentacją przeglądarki internetowej/ systemu i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami.
6. Logi serwera
6.1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik;
f) informacje o przeglądarce użytkownika;
g) informacje o adresie IP.
6.2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
6.3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
7. Postanowienia końcowe
7.1. Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis erin.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Niniejsza polityka dotyczy tylko serwisu erin.pl.
7.2. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce „Kontakt”.
7.3. Niniejsza wersja polityki obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce, na które może wpłynąć rozwój naszego serwisu internetowego, technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

© 1999-2024 ERIN. All rights reserved.
ERIN translation agency, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wroclaw, Poland, VAT ID PL8971224485