+48 717 93 68 38
tłumaczenie ukraiński

Tłumaczenia język ukraiński

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Wyodrębnił się z języka staroruskiego w XIV wieku. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia tego języka została opracowana na początku XX wieku. Językiem ukraińskim posługuje się ponad 40 mln osób, z czego większość mieszka na Ukrainie, gdzie ten język ma status języka urzędowego. Używany jest także w innych rejonach Europy Wschodniej jako język mniejszości narodowej.

Polska i Ukraina – odwieczne związki

Język ukraiński odgrywa coraz większą rolę w Polsce. Słyszymy go dzisiaj we wszystkich polskich miastach. A także rozumiemy. Nie ma w tym nic szczególnego – językowi ukraińskiemu bliżej jest do polskiego niż rosyjskiego. Wynika to z wielu historycznych przyczyn. Tereny dzisiejszej Ukrainy przez wiele wieków były zależne politycznie od Rzeczpospolitej, a język polski miał wpływ na tamtejszą społeczność. Obecna sytuacja polityczno-gospodarcza i migracja z Ukrainy do Polski sprawia, że spora liczba osób władających językiem ukraińskim znajduje zatrudnienie w polskich firmach. Wiele zaś przedsiębiorstw nawiązuje kontakty i rozszerza swoją działalność. Rośnie wymiana handlowa między Polską a Ukrainą, zarówno polski eksport na Ukrainę, jak i import. Coraz liczniejsza grupa klientów i kontrahentów z Ukrainy owocuje wzrostem zapotrzebowania na tłumaczenia dokumentów i tekstów w tym języku.

Tłumaczenia, które najczęściej wykonujemy z języka ukraińskiego i na język ukraiński:

– tłumaczenie umów i kontraktów, aneksów;

– tłumaczenie aktu założycielskiego spółki;

– tłumaczenie statutu spółki;     

– tłumaczenie dokumentów rejestrowych spółki, wypisów z rejestru;

– tłumaczenie korespondencji handlowej, faktur, certyfikatów, deklaracji, zaświadczeń;

– tłumaczenie ogólnych warunków sprzedaży i dostaw;

– tłumaczenie ogólnych warunków umów, handlowych, zakupu;

– tłumaczenie kart technicznych produktów;

– tłumaczenie katalogów, ulotek i specyfikacji produktowych.

Jak zlecić tłumaczenie?

Dla wygody formalności ograniczyliśmy do minimum. Do wykonania tłumaczenia potrzebne nam będzie wypełnione i podpisane zamówienie wykonania usługi tłumaczeniowej. Formularz zamówienia można np. pobrać z naszej strony. Zamówienie tłumaczenia należy odesłać do nas w formie np. skanu na podany na formularzu adres e-mail.

Potrzebujesz tłumaczenia z lub na język ukraiński ?

Skontaktuj się z nami! W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe wykonywane przez profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy języka ukraińskiego. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

© 1999-2021 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011