+48 717 93 68 38
tłumaczenia język ukraiński, przysięgłe i zwykłe

Tłumaczenia język ukraiński

Potrzebujesz tłumaczenia z lub na język ukraiński?

Skontaktuj się z nami! W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy tłumaczenia z lub na język ukraiński, zarówno zwykłe, jak i poświadczone wykonywane przez profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy, w tym tłumaczy przysięgłych. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych tłumaczeń można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

Polska i Ukraina – odwieczne związki

Język ukraiński odgrywa coraz większą rolę w Polsce. Słyszymy go dzisiaj we wszystkich polskich miastach. A także rozumiemy. Nie ma w tym nic szczególnego – językowi ukraińskiemu bliżej jest do polskiego niż rosyjskiego. Wynika to z bliskości geograficznej, kulturowej i historycznych relacji. Obecna sytuacja polityczna, kryzys gospodarczy i społeczny wywołany przez rosyjską agresję, zwiększył napływ obywateli Ukrainy do Polski. Polska stała się miejscem zamieszkania i zatrudnienia dla sporej liczby osób władających językiem ukraińskim, które potrzebują pomocy w integracji w Polsce, w tym pomocy prawnej, socjalnej czy językowej. Owocuje to wzrostem zapotrzebowania na tłumaczenia z i na język ukraiński różnorakich dokumentów i tekstów.

Tłumaczenia, które najczęściej wykonujemy z języka ukraińskiego i na język ukraiński:

  • tłumaczenie ulotek, plakatów, broszur i materiałów informacyjnych;
  • tłumaczenie dokumentów osobowych, dyplomów, świadectw, zaświadczeń, historii zatrudnienia;
  • przekłady umów i kontraktów, aneksów;
  • tłumaczenie aktu założycielskiego, statutu spółki;
  • tłumaczenia dokumentów rejestrowych spółki, wypisów z rejestru;
  • tłumaczenia korespondencji handlowej, faktur, certyfikatów, deklaracji;
  • przekłady ogólnych warunków sprzedaży i dostaw;
  • przekłady ogólnych warunków handlowych i zakupu;
  • tłumaczenie kart technicznych produktów;
  • tłumaczenie katalogów i specyfikacji produktowych.

Język ukraiński

Język ukraiński należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Wyodrębnił się z języka staroruskiego w XIV wieku. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia tego języka została opracowana na początku XX wieku. Językiem ukraińskim posługuje się ponad 40 mln osób, z czego większość mieszka na Ukrainie, gdzie ten język ma status języka urzędowego. Używany jest także w innych rejonach Europy Wschodniej jako język mniejszości narodowej.

Jak zamówić tłumaczenie?

Dla wygody formalności ograniczyliśmy do minimum. Do wykonania tłumaczenia potrzebne nam będzie wypełnione i podpisane zamówienie wykonania usługi tłumaczeniowej. Formularz zamówienia można np. pobrać z naszej strony. Zamówienie tłumaczenia należy odesłać do nas w formie np. skanu na podany na formularzu adres e-mail.

© 1999-2024 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011