+48 71 793 68 38
top_image

Od 1999 roku Biuro Tłumaczeń ERIN oferuje kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych. Towarzyszymy naszym klientom wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa pomoc językowa. Nasze zalety to wysoka jakość, terminowość i wieloletnie doświadczenie.

Nasze tłumaczenia wykonują doświadczeni i sprawdzeni tłumacze. Dobieramy ich odpowiednio do specyfiki tekstu. Wykorzystujemy narzędzia i oprogramowanie wspomagające proces tłumaczeniowy. Realizujemy złożone projekty i zadania wymagające koordynacji pracy wielu osób. Elastycznie dostosowujemy naszą ofertę do wymagań klienta. Przy większych zleceniach oferujemy rabaty, a stałym klientom zapewniamy korzystne warunki rozliczeń i dłuższe terminy płatności. Zapewniamy pełną poufność przekazywanych do tłumaczenia dokumentów.

Oferujemy

tłumaczenia pisemne

zwykłe (nieprzysięgłe) – dokumentów i tekstów ogólnych, jak i wymagających odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i branżowej;

poświadczone (przysięgłe) – dokumentów wymagających poświadczenia pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego np. umowy, akty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa;

korekta – sprawdzenie i weryfikację językową gotowych tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych;

uwierzytelnienie – przez tłumacza przysięgłego dostarczonych dokumentów i ich tłumaczeń;

tłumaczenia ustne

konsekutywne – rozmów, wykładów czy szkoleń; czynności notarialne, urzędowe z udziałem tłumacza przysięgłego;

symultaniczne podczas konferencji i sympozjów.

Tematyka wykonywanych przekładów

tłumaczenia biznesowe – umowy ramowe, umowy współpracy, umowy dostawy, umowy dystrybucyjne i agencyjne, warunki świadczenia usług, ogólne warunki zakupu, zaproszenia do procesu negocjacji, zapytania, zasady premiowania, porozumienia rabatowe, listy intencyjne, protokoły NZW, uchwały zarządu, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o pracę, zakresy obowiązków, polityki prywatności, raporty z audytu HACCP, GMP / GHP;

tłumaczenia informatyczne i telekomunikacyjne – systemy informatyczne, dokumentacja techniczna systemu, opis architektury systemu, wymagania techniczne, umowy wdrożeniowe, opisy wdrożeń, zakresy wdrożenia, specyfikacje wyposażenia, specyfikacje oprogramowania, warunki licencji, umowy licencyjne, standardowe procedury operacyjne (SOP) i stanowiskowe, scenariusze testów, instrukcje instalacji i konfiguracji, oferty i zapytania ofertowe IT;

tłumaczenia techniczne – dokumentacja techniczna, podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi/instalacji, dokumenty przetargowe, SIWZ, umowy przetargowe, specyfikacje produktu, karty charakterystyki SDS, dokumentacja techniczno-ruchowa DTR, opisy maszyn i urządzeń, budowa, uruchomienie linii produkcyjnej, procesy technologiczne, scenariusze narażenia, formularze kontroli serwisowej, normy, deklaracje zgodności, certyfikaty;

tłumaczenia prawne i prawnicze – umowy zachowania w tajemnicy informacji poufnych, pełnomocnictwa, odpisy aktualne z KRS, wpisy do rejestru, akty notarialne, statuty spółek, przepisy prawne, ustawy, kodeksy, regulaminy, normy, patenty, pisma procesowe, pozwy, wyroki, postanowienia sądowe, zaświadczenia o niekaralności, opinie radcy prawnego, opinie podatkowe;

tłumaczenia finansowe i bankowe – sprawozdania finansowe (bilanse, rachunki zysków i strat, cash flow, zestawienia zmian w kapitale własnym, informacje dodatkowe do sprawozdania, opinie biegłych rewidentów), standardy MSSF i MSR, raporty spółek, biznesplany, prognozy finansowe, due diligence, plan kont, analizy finansowe, analizy benchmarkingowe, oceny wiarygodności kredytowej, wnioski i analizy kredytowe, gwarancje i poręczenia, certyfikaty rezydencji podatkowej, rekomendacje organu nadzoru, umowy pożyczki, dokumentacja bankowości detalicznej, korporacyjnej, inwestycyjnej;

tłumaczenia ubezpieczeniowe – polisy ubezpieczeniowe, ogólne warunki ubezpieczenia, oferty grupowego ubezpieczenia, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, cesja polisy, gwarancje przetargowe, gwarancja należytego wykonania, gwarancja właściwego usunięcia wad, zgłoszenia szkody, likwidacja szkody, wniosek wykupu ubezpieczenia, raporty końcowe, raporty roczne;

tłumaczenia marketingowo-reklamowe – teksty reklamowe, karty produktu, oferty promocyjne, broszury informacyjne, foldery reklamowe, artykuły SEO, komunikaty prasowe, prezentacje marketingowe, ulotki reklamowe, notki prasowe, badania rynkowe;

tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne – instrukcje, dokumentacje rejestracyjne, procedury zarządzania dokumentacją, metody badawcze, umowy medycyny pracy, protokoły badań klinicznych, wnioski i zgłoszenia, wyniki, formularze i kwestionariusze, karty informacyjne,  zaświadczenia lekarskie, opisy choroby, karty leczenia, materiały szkoleniowe, dokumentacje wyrobu medycznego;

tłumaczenia dokumentów unijnych, dokumentacji KSeF, procedur i ewidencji RODO, operatu środowiskowego, stron, serwisów i aplikacji internetowych, artykułów, tekstów i publikacji naukowych, umowy najmu, wyceny nieruchomości, operatu szacunkowego, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, etc.

tłumaczenia ogólne – umowa sprzedaży/ umowa kupna, udzielenie pełnomocnictwa, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zaproszenia, faktury, rachunki, wezwania do zapłaty, wyciągi bankowe, dyplomy szkół wyższych, świadectwa pracy, wzory umów o pracę, zaświadczenia o oddelegowaniu, akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, dowody osobiste, paszporty, apostille, itp.

Języki

Wykonujemy tłumaczenia w wielu kombinacjach językowych, w językach europejskich i pozaeuropejskich – z języka polskiego na obcy, z obcego na język polski, a także z języka obcego na obcy.

 • język angielski
 • język hiszpański
 • język portugalski
 • język ukraiński
 • język łotewski
 • język szwedzki
 • język niderlandzki
 • język chorwacki
 • język grecki
 • język bułgarski
 • język turecki
 • język chiński
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język czeski
 • język białoruski
 • język estoński
 • język norweski
 • język węgierski
 • język słoweński
 • język albański
 • język rumuński
 • język arabski
 • język koreański
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język słowacki
 • język litewski
 • język fiński
 • język duński
 • język serbski
 • język bośniacki
 • język macedoński
 • język mołdawski
 • język gruziński
 • język japoński
© 1999-2024 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP PL8971224485