+48 717 93 68 38
top_image

Od 1999 roku Biuro Tłumaczeń ERIN oferuje kompleksową obsługę firm i instytucji w zakresie tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych. Towarzyszymy naszym klientom wszędzie tam, gdzie potrzebna jest fachowa pomoc językowa. Nasze zalety to: wysoka jakość, terminowość i wieloletnie doświadczenie.

Nasze tłumaczenia wykonują doświadczeni i sprawdzeni tłumacze. Dobieramy ich odpowiednio do specyfiki tekstu. Wykorzystujemy narzędzia i oprogramowanie wspomagające proces tłumaczeniowy. Realizujemy złożone projekty i zadania wymagające koordynacji pracy wielu osób. Elastycznie dostosowujemy naszą ofertę do wymagań klienta. Przy większych zleceniach oferujemy rabaty, a stałym klientom zapewniamy korzystne warunki rozliczeń i dłuższe terminy płatności. Zapewniamy pełną poufność przekazywanych do tłumaczenia dokumentów.

Oferujemy

tłumaczenia pisemne

zwykłe – dokumentów i tekstów ogólnych, jak i wymagających odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i branżowej;

przysięgłe (poświadczone) – dokumentów wymagających poświadczenia pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego np. umowy, akty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa;

korekta – sprawdzenie i weryfikację językową gotowych tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych;

uwierzytelnienie – przez tłumacza przysięgłego dostarczonych dokumentów i ich tłumaczeń;

tłumaczenia ustne

konsekutywne – rozmów, wykładów czy szkoleń; czynności notarialne, urzędowe z udziałem tłumacza przysięgłego;

symultaniczne podczas konferencji i sympozjów.

Tematyka wykonywanych przekładów

tłumaczenia biznesowe – umowy i kontrakty, korespondencja, zapytania, oferty, materiały szkoleniowe, prezentacje, dokumenty przetargowe;

tłumaczenia informatyczne i telekomunikacyjne – systemy, sprzęt, oprogramowanie, procedury, dokumentacje, opisy wdrożeń, instrukcje;

tłumaczenia techniczne – dokumentacja techniczna, podręczniki użytkownika, instrukcje obsługi/instalacji, dokumenty przetargowe, SIWZ, umowy przetargowe, specyfikacje produktu, karty charakterystyki SDS, dokumentacja techniczno-ruchowa DTR, opisy maszyn i urządzeń, budowa, uruchomienie linii produkcyjnej, procesy technologiczne, schematy, normy, deklaracje zgodności, certyfikaty, katalogi i foldery;

tłumaczenia prawnicze – umowy, opinie, akty, statuty, ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, normy, patenty, odpisy, zaświadczenia, pełnomocnictwa, pozwy, wyroki, orzeczenia;

tłumaczenia finansowe – sprawozdania, bilanse, audyty, raporty, opinie biegłych rewidentów, biznesplany, analizy, zestawienia, umowy, dokumentacja i systemy bankowe;

tłumaczenia ubezpieczeniowe – polisy, ogólne warunki, wnioski, oferty, raporty;

tłumaczenia marketingowo-reklamowe – oferty, broszury, foldery, artykuły, komunikaty, prezentacje, ulotki, notki, badania rynkowe;

tłumaczenia medyczne i farmaceutyczne – instrukcje, dokumentacje rejestracyjne, ulotki, charakterystyki, opisy, protokoły badań klinicznych, wnioski, zgłoszenia, wyniki, karty informacyjne, formularze, kwestionariusze, zaświadczenia, materiały szkoleniowe;

tłumaczenia dokumentów unijnych, dokumentacji z zakresu RODO, ochrony środowiska, stron, serwisów i aplikacji internetowych, artykułów, tekstów i publikacji naukowych, etc.

tłumaczenia ogólne – korespondencja, listy, życiorysy, zaproszenia, faktury, rachunki, reklamacje, dyplomy, świadectwa, itp.

Języki

Wykonujemy tłumaczenia w wielu kombinacjach językowych, w językach europejskich i pozaeuropejskich – z języka polskiego na obcy, z obcego na język polski, a także z języka obcego na obcy.

 • język angielski
 • język hiszpański
 • język portugalski
 • język ukraiński
 • język łotewski
 • język szwedzki
 • język niderlandzki
 • język chorwacki
 • język grecki
 • język bułgarski
 • język turecki
 • język chiński
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język czeski
 • język białoruski
 • język estoński
 • język norweski
 • język węgierski
 • język słoweński
 • język albański
 • język rumuński
 • język arabski
 • język koreański
 • język rosyjski
 • język włoski
 • język słowacki
 • język litewski
 • język fiński
 • język duński
 • język serbski
 • język bośniacki
 • język macedoński
 • język mołdawski
 • język gruziński
 • język japoński
© 1999-2022 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011