+48 717 93 68 38
tłumaczenia czeski

Tłumaczenia język czeski

Tłumaczenia czeski. Język czeski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. Najbliżej spokrewniony jest z językiem słowackim, a w dalszej kolejności również z polskim. W mowie rozwijał się od X wieku, a jego pierwsze zabytki piśmiennicze pochodzą z wieku XIII. Współcześnie językiem czeskim posługuje się prawie 12 mln osób, z czego ponad 10 mln to mieszkańcy Czech, gdzie ten język ma status języka urzędowego. Jest na 73. miejscu wśród najczęściej używanych języków świata.

Czeski a polski

Język polski i czeski, jako języki słowiańskie, mają wiele wspólnych aspektów gramatycznych. Język polski i czeski były językami, które rozwijały się równolegle. Według niektórych źródeł jeszcze w XIV wieku przedstawiciele obu narodów mogli bez problemu się dogadać. To właśnie język czeski w okresie średniowiecza wywarł znaczący wpływ na słownictwo i ortografię języka polskiego. Po 1620 roku jego ranga znacznie spadła, ustępując miejsca językowi niemieckiemu. Jednak pod koniec XVIII wieku nastąpiło przebudzenie świadomości narodowej i odrodzenie języka czeskiego. W XIX w. kształtuje się współczesny język literacki (spisovná čeština), w którym znajdujemy również wiele wyrazów pochodzenia polskiego. Podstawy gramatyki języka czeskiego są podobne do języka polskiego. Jednak czeskie słownictwo tylko na poziomie podstawowym jest podobne do polskiego, a niektóre wyrazy mogą mieć zupełnie inne znaczenie. Ponadto w języku czeskim nie brakuje kalk językowych z języka niemieckiego, który kiedyś dominował na terenach dzisiejszych Czech.

Tłumaczenia, które najczęściej wykonujemy z języka czeskiego i na język czeski to tłumaczenia:

– dokumentów rejestrowych spółki, wypisów z rejestru;

– certyfikatów, deklaracji, zaświadczeń, korespondencji i dokumentów biznesowych, faktur, itp.;

– umów i kontraktów, aneksów i załączników;

– ogólnych warunków umów, handlowych, zakupu;

– warunków sprzedaży i dostaw;

– umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, oświadczeń, klauzul, procedur związanych z RODO;

– instrukcji obsługi, montażu, instalacji;     

– kart technicznych produktów, opisów i specyfikacji produktowych;

– a także katalogów, broszur i ulotek.

Jak zlecić usługę tłumaczeniową?

Dla wygody formalności ograniczyliśmy do minimum. Mianowicie do wykonania tłumaczenia potrzebne nam będzie wypełnione i podpisane zamówienie wykonania usługi tłumaczeniowej. Formularz zamówienia można np. pobrać z naszej strony. Zamówienie usługi tłumaczenia należy odesłać do nas w formie np. skanu na podany na formularzu adres e-mail.

Potrzebujesz tłumaczenia z lub na język czeski?

Skontaktuj się z nami! W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe wykonywane przez profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy języka czeskiego. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

© 1999-2022 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011