+48 717 93 68 38
tłumaczenia z niemieckiego na polski

Tłumaczenia język niemiecki

Język niemiecki należy do grupy języków zachodniogermańskich. Jest najczęściej używanym językiem ojczystym w Europie. Posługuje się nim ponad 130 mln osób, z czego większość mieszka w Niemczech. Język niemiecki ma status języka urzędowego w sześciu krajach Unii Europejskiej: Niemczech, Austrii, Belgii, Luksemburgu, Szwajcarii i Liechtensteinie. Ponadto, prawie 8 milionów ludzi w 42 krajach na całym świecie należy do mniejszości niemieckojęzycznej.

Polska i Niemcy – sąsiedzi przez wieki

Niemcy to zachodni sąsiad Polski, od którego oddziela nas granica na Odrze i Nysie Łużyckiej. Wielowiekowe sąsiedztwo polsko-niemieckie miało różne oblicza. Pomimo trudnej historii niezmiernie ważne dla obu krajów są dobre stosunki i oparta na zaufaniu współpraca w ramach Unii Europejskiej. Niemcy są od wielu lat najważniejszym partnerem handlowym Polski. Udział Niemiec w polskim eksporcie osiągnął ogółem prawie 28 procent, jednocześnie Polska stale zyskuje na znaczeniu dla gospodarki niemieckiej, zajmując kluczową pozycję partnera handlowego. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze i wzajemne inwestycje cechują się wysoką dynamiką rozwoju. Ścisła współpraca transgraniczna, wymiana regionalna, rozwój gospodarczy i kulturalny, stale rosnące obroty handlowe, szeroka grupa dostawców, klientów, kontrahentów, partnerów i inwestorów znajduje odzwierciedlenie w dużym zapotrzebowaniu na tłumaczenia dokumentów i materiałów z i na język niemiecki.

Tłumaczenia, które najczęściej wykonujemy z języka niemieckiego i na język niemieckiego:

– tłumaczenie aktu założycielskiego i statutu spółki;

– tłumaczenie dokumentów rejestrowych spółki, wypisów z rejestru;

– tłumaczenie ofert i zapytań, umów i kontraktów, aneksów i załączników;

– tłumaczenie ogólnych warunków sprzedaży, zakupu i dostaw;

– tłumaczenie certyfikatów, deklaracji, zaświadczeń, korespondencji i dokumentów biznesowych, faktur, itp.;

– tłumaczenie instrukcji obsługi, montażu, instalacji, podręcznika użytkownika, DTR, opisów maszyn i urządzeń;

– tłumaczenie dokumentacji przetargowej, SIWZ, umów przetargowych;

– tłumaczenie kart technicznych produktów, opisów i specyfikacji produktowych;

– tłumaczenie katalogów, folderów, ulotek i prezentacji.

Jak zlecić tłumaczenie?

Dla wygody formalności ograniczyliśmy do minimum. Do wykonania tłumaczenia potrzebne nam będzie wypełnione i podpisane zamówienie wykonania usługi tłumaczeniowej. Formularz zamówienia można np. pobrać z naszej strony. Zamówienie tłumaczenia należy odesłać do nas w formie np. skanu na podany na formularzu adres e-mail.

Potrzebujesz tłumaczenia z lub na język niemiecki?

Skontaktuj się z nami! W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych oferujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe wykonywane przez profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy języka niemieckiego. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

© 1999-2022 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011