+48 71 793 68 38
tłumacz angielski wrocław

Czym jest strona tłumaczenia pisemnego?

Strona stronie nierówna

„Co to jest strona tłumaczenia?”

„Dlaczego w moim pliku jest 20 stron, a ilość podana w wycenie obejmuje 30 stron?”

„Czym jedna strona tekstu do tłumaczenia różni się od jednej kartki papieru zadrukowanej tekstem albo jednej strony tekstu widocznego na ekranie komputera?”.

Takie pytania najczęściej zadają nam Klienci rozpoczynający z nami współpracę.

Różnica jest istotna i trzeba ją dokładnie wyjaśnić albowiem prawdą jest, że strona stronie nierówna:

– na 1 stronie wyświetlanego lub wydrukowanego dokumentu można zawrzeć kilka słów. Można też i kilkadziesiąt akapitów tekstu, drobnym drukiem, w dwóch kolumnach,

– tę samą ilość tekstu można rozmieścić na 1 stronie albo na 2 i więcej, tak jak pokazano na obrazkach poniżej:

1 strona wydruku.

Ta sama ilość tekstu – 2 strony wydruku.

Wielkość czcionki, odstępy między wierszami i ilość widocznego na wydruku czy ekranie tekstu to czynniki zmienne. Nie odzwierciedlają one rzeczywistej objętości dokumentu i całkowitego czasu potrzebnego na wykonanie przekładu. Stąd tłumaczenia pisemne rozlicza się według stron tłumaczeniowych. Mają one niewiele wspólnego ze stronami dokumentu, które widzimy na papierze czy monitorze.

Strona tłumaczenia pisemnego

Jest to jednostka rozliczeniowa przyjęta przez biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego do wyceny tłumaczenia.

W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych, nieprzysięgłych, jednostką rozliczeniową jest strona obejmująca 1500, 1600 lub 1800 znaków ze spacjami w języku docelowym. Nie jest to uregulowane ustawowo i zależy w głównej mierze od polityki przyjętej przez biuro tłumaczeń czy tłumacza.

Znak uwzględniany w statystyce dokumentu w praktyce oznacza każde stuknięcie w klawiaturę w celu wpisania znaku drukarskiego, litery, znaku przestankowego czy spacji. Dlaczego wszystkie znaki, które tłumacz wstawia do tekstu są ważne? Dlatego, że tekst bez spacji i pozostałych znaków drukarskich zamiast wyglądać tak:

Biuro Tłumaczeń ERIN powstało w 1999 roku. Początkowo naszą domeną były tłumaczenia z języka angielskiego. Z czasem rozwinęliśmy zakres usług i od wielu lat oferujemy tłumaczenia pisemne i ustne z języków europejskich i pozaeuropejskich w różnych dziedzinach i branżach.

wyglądałby tak:

biurotłumaczeńerinpowstałow1999rokupoczątkowonasządomenąbyłytłumaczeniazjęzykaangielskiegozczasemrozwinęliśmyzakresusługiodwielulatoferujemy
tłumaczeniapisemneiustnezjęzykóweuropejskichipozaeuropejskichwróżnychdziedzinachibranżach

Z kolei dla tłumaczenia pisemnego poświadczonego (przysięgłego) jednostką rozliczeniową jest strona obejmująca 1125 znaków ze spacjami. Ta wielkość została unormowana w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego:

„§ 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stronę uważa się 25 wierszy, a za wiersz – 45 znaków. Za znak uważa się wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.
2. W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie maszynopisu lub wydruku komputerowego niż 25 wierszy po 45 znaków na stronę, za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków.”

Strona tłumaczenia – jak obliczyć liczbę stron i koszt?

Najłatwiej zwrócić się po wycenę do nas: wyceń tłumaczenie. Bezpłatnie oszacujemy objętość tekstu i przedstawimy koszt i termin realizacji.

Koszt usługi tłumaczeniowej najczęściej podawany jest dla tekstu docelowego, czyli przetłumaczonego dokumentu. Stąd sprawdzoną w edytorze tekstu ilość znaków ze spacjami dzieli się przez jednostkę rozliczeniową przyjętą przez biuro tłumaczeń. W Microsoft Word jest to opcja „statystyka wyrazów”. Uwzględnia się przy tym właściwości języka docelowego (np. dłuższe wyrazy, bardziej opisowe terminy itp.). Zatem całkowity koszt tłumaczenia pisemnego oblicza się na podstawie ilości jednostek rozliczeniowych i stawki za stronę tłumaczenia.


Potrzebujesz wyceny tłumaczenia przysięgłego lub zwykłego?

Skontaktuj się z nami!

© 1999-2024 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP PL8971224485