+48 717 93 68 38
tłumacz angielski Wrocław

Tłumaczenia RODO (GDPR)

25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, czyli RODO zwane także GDPR (angielski akronim General Data Protection Regulation).

Czym jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)?

Jest to regulacja unijna, która będzie obowiązywała we wszystkich krajach Unii Europejskiej. RODO (GDPR) powstało, aby ujednolicić zasady i zapewnić lepszą, spójną ochronę danych osobowych wszystkich obywateli państw członkowskich Unii. W Polsce RODO zastąpi obowiązującą dziś ustawę o ochronie danych osobowych.

Jakiego rodzaju zmiany wprowadza RODO?

RODO (GDPR) będzie dotyczyć wszystkich podmiotów zbierających i przetwarzających dane osobowe obywateli Unii Europejskiej, począwszy od działalności jednoosobowych po duże międzynarodowe korporacje. Wymagania RODO  dotyczą zarówno administratorów, jak i przetwarzających dane osobowe.

Nowe rozporządzenie przewiduje szereg obowiązków, które podmioty przetwarzające i administratorzy powinni spełnić w celu zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Obowiązki te obejmują m.in. opracowanie i prowadzenie dokumentacji przetwarzania danych, w tym rejestru czynności przetwarzania i rejestru naruszeń, komunikowanie i informowanie w sposób przejrzysty i zrozumiały, rozszerzenie ochrony danych (domyślna zasada ochrony prywatności, zasada ochrony prywatności w fazie projektowania, prawo do zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych), monitorowanie naruszeń ochrony danych, a w określonych przypadkach niezwłoczne zgłoszenie do organu nadzorczego lub podmiotu danych o naruszeniu ochrony.

Proces dostosowywania przedsiębiorstw czy organizacji do RODO (GDPR) będzie obejmował uzyskanie zgody na przetwarzanie danych pozyskiwanych od klientów. Fakt odebrania zgody trzeba będzie odpowiednio udokumentować.

RODO (GDPR) wprowadza znaczące kary finansowe za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych i nieprzestrzeganie nowych obowiązków.

Tłumaczenia w ramach RODO

W związku z nowymi regulacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych zapewniamy firmom, instytucjom i organizacjom usługi tłumaczeniowe w ramach RODO (GDPR). Są to m.in.:

– tłumaczenie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

– tłumaczenie oświadczenia Procesora lub Administratora danych osobowych,

– tłumaczenie klauzul zgód w celu spełnienia wymogów RODO (GDPR),

– tłumaczenie procedur i polityki wewnętrznej porządkujących przetwarzanie danych osobowych do nowych regulacji w przedsiębiorstwie,  organizacji czy instytucji,

– przekład innych dokumentów związane z przystosowywaniem dokumentacji przedsiębiorstwa, organizacji czy instytucji do nowych przepisów RODO (GDPR).

Potrzebujesz tłumaczenia w ramach RODO?

Skontaktuj się z nami!

© 1999-2021 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011