+48 717 93 68 38
tłumaczenie dokumentów przetargowych,

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej

Przetargi to jeden ze sposobów wyboru oferty w celu zawarcia umowy. Przetargi głównie są kojarzone z instytucjami publicznymi, które najczęściej są obowiązane do przeprowadzania ich zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych. Przetargi mogą być także przeprowadzane przez podmioty prywatne, które określają treść tego przetargu i sposób wyboru oferty w sposób swobodny, z uwzględnieniem jednakże przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów.

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej

Tłumaczenie dokumentacji przetargowej to specjalistyczny przekład zbioru dokumentów, danych, wymogów oraz warunków technicznych określonych przez zamawiającego i wyznaczających przedmiot przetargu w stopniu niezbędnym do opracowania oferty.

Przygotowanie, jak i realizacja przetargu wymagają rzetelnie sporządzonej i zrozumiałej dokumentacji. Firmy ubiegające się o zamówienie muszą wypełnić wnioski i zebrać odpowiednią dokumentację. W ramach świadczonych usług tłumaczeniowych zapewniamy podmiotom, z różnych branż, z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw m.in.:

  • tłumaczenie SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia),
  • tłumaczenie oferty przetargowej,
  • tłumaczenie zawiadomienia o przetargu,
  • tłumaczenie formularzy oferty,
  • tłumaczenie projektu umowy,
  • tłumaczenie specyfikacji technicznej,
  • tłumaczenie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót
  • tłumaczenie przysięgłe dokumentów przetargowych.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Od wielu lat realizujemy projekty i tłumaczenia wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych w postępowaniu przetargowym. Zdobyte na tym polu doświadczenie i umiejętności pozwoliły nam wypracować rozwiązania zapewniające rzetelne i profesjonalne tłumaczenie dokumentacji przetargowej, z uwzględnieniem przepisów prawa oraz warunków FIDIC. Oferujemy wsparcie w przygotowaniu i sporządzeniu tłumaczenia całej dokumentacji przetargowej przez wykwalifikowanych tłumaczy tekstów technicznych i prawniczych. Wiemy, jak istotnym elementem jest należyte opracowanie, dokładność i precyzja w przekładzie. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, starając się je dopasować do wymagań obowiązujących w danej branży, przy zachowaniu wysokiej jakości i spójności tłumaczenia. Jesteśmy godni zaufania – zapewniamy gwarancję terminowego wykonania prac tłumaczeniowych i pełną dyskrecję tłumaczonych dokumentów.

Potrzebujesz tłumaczenia?

Skontaktuj się z nami! Wykonujemy tłumaczenia dokumentów przetargowych w następujących językach: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, szwedzki, duński, niderlandzki, czeski, rosyjski, a także w innych językach europejskich.
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

© 1999-2021 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011