+48 717 93 68 38
tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej DTR

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)

Dokumentacja techniczno-ruchowa, zwana również paszportem maszyny, jest dokumentem opracowywanym przez producenta dla każdej maszyny lub urządzenia technicznego, dokładnie i w sposób wyczerpujący opisującym jego charakterystykę, parametry wraz z instrukcją jego bezpiecznej obsługi i użytkowania. Uwzględnia przy tym aktualne wymagania i przepisy prawne.

Każda dokumentacja techniczno-ruchowa powinna być zgodna z wymogami dyrektyw wprowadzających oznakowanie CE oraz dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. i powinna zawierać:

 • charakterystykę (parametry techniczne) i dane ewidencyjne;
 • rysunek zewnętrzny;
 • wykaz wyposażenia normalnego i specjalnego;
 • schematy kinematyczne, elektryczne oraz pneumatyczne;
 • schematy funkcjonowania;
 • instrukcję użytkowania;
 • instrukcję obsługi;
 • instrukcję konserwacji i smarowania;
 • instrukcję BHP;
 • normatywy remontowe;
 • wykaz części zamiennych;
 • wykaz części zapasowych;
 • wykaz faktycznie posiadanego wyposażenia;
 • wykaz załączonych rysunków.

Rola dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)

Dokumentacja techniczno-ruchowa jest niezbędna by maszyna lub urządzenie zostały wprowadzone do obrotu i dopuszczone do pracy na terenie UE. DTR ma na celu nie tylko zapewnienie zgodności z przepisami unijnymi, lecz także zaopatrzenie maszyny czy urządzenia dostarczanego użytkownikowi w niezbędną dokumentację, zawierającą dane identyfikacyjne maszyny wraz z szeregiem informacji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego transportu, montażu i demontażu, regulacji i użytkowania maszyny. Dokumentacja zawiera również zasady bezpieczeństwa pracy związane z obsługą i konserwacją maszyny oraz dane producenta i serwisu. DTR powinna być dostarczona nabywcy przez producenta lub sprzedawcę wraz z każdym urządzeniem czy maszyną.

Dokumentacja techniczno-ruchowa jest więc integralną częścią każdej maszyny czy urządzenia, podstawowym dokumentem zapewniającym pełną informację o nim oraz bezpiecznej obsłudze i konserwacji.

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)

Tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) jest tłumaczeniem specjalistycznym, złożonym, wymagającym połączenia wielu umiejętności i kwalifikacji. Do wykonania profesjonalnego tłumaczenia dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) konieczne są:

 • odpowiednio wykwalifikowany i doświadczony tłumacz lub tłumacze danego języka;
 • znajomość i wiedza z dziedziny budowy maszyn i urządzeń technicznych;
 • umiejętność technicznego przekładu dokumentacji, właściwego doboru terminów i zwrotów,
 • opracowanie graficzne dokumentacji przez biuro tłumaczeń (rysunki, schematy, wykresy, itp.).

Potrzebujesz tłumaczenia DTR?

Skontaktuj się z nami!
Dostępne języki w jakich wykonujemy tłumaczenie dokumentacji techniczno-ruchowej to język polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, czeski i rosyjski.

© 1999-2021 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011