+48 717 93 68 38
tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenie przysięgłe a tłumaczenie zwykłe

Jakie tłumaczenie pisemne jest mi potrzebne?

Jednym z najczęstszych dylematów naszych Klientów jest dokonanie wyboru pomiędzy dwoma rodzajami tłumaczenia pisemnego – rozstrzygnięcie czy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe czy tłumaczenie zwykłe.

Czym jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenie przysięgłe to tłumaczenie dokumentu przeznaczonego do celów procesowych, urzędowych, na potrzeby organów państwowych (sądy, urzędy skarbowe, instytucje kontrolne, policja, prokuratura, itp.) czy banków i innych instytucji finansowych.

Takie tłumaczenie sporządza tłumacz przysięgły danego języka, osoba posiadająca stosowne uprawnienia nadane mu przez Ministra Sprawiedliwości.

Od tłumaczenia zwykłego różni je forma dokumentu. Tłumacz przysięgły sporządza tłumaczenie przysięgłe w postaci papierowej, które zawiera jego podpis i pieczęć. W tłumaczeniu znajdziemy również numer i datę jego wykonania. Na końcu dokumentu tłumacz umieszcza klauzulę poświadczającą zgodność tłumaczenia przysięgłego z tekstem źródłowym (oryginałem bądź kopią). Jest wpisane do specjalnego rejestru – repertorium tłumacza przysięgłego.

Termin tłumaczenie przysięgłe, poświadczone, uwierzytelnione tak naprawdę oznacza ten sam rodzaj tłumaczenia. Tłumaczenie przysięgłe to nazwa potocznie używana i funkcjonująca w branży tłumaczeń. Natomiast Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego posługuje się terminem poprawnym językowo – tłumaczenie poświadczone.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Usługi tłumacza przysięgłego są niezbędne przy tłumaczeniu oficjalnych dokumentów z wymogiem formalnego poświadczenia ich autentyczności i wiarygodności.

Najczęściej wykonywane są tłumaczenia przysięgłe odpisu z rejestru przedsiębiorców (KRS), wypisu z rejestru handlowego, zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS, o nadaniu numeru REGON, pełnomocnictwa, zaświadczenia o niekaralności, aktu notarialnego, umowy, statutu spółki czy decyzji wyroków sądowych.

Osoby indywidualne zlecają zwykle tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia, aktu małżeństwa, świadectwa ukończenia kursów, dyplomu ukończenia studiów, zaświadczenia medycznego, karty pojazdu czy dowodu rejestracyjnego.

Tłumaczenie zwykłe

inaczej tłumaczenie nieprzysięgłe, to podstawowy rodzaj tłumaczenia wykonywanego przez tłumacza danego języka. Obejmuje wszelkiego rodzaju korespondencję czy dokumentację wykorzystywaną do bieżącej działalności firmy, rozwijania współpracy z zagranicznymi partnerami lub klientami, do celów informacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i ich kontrahentami itp.

Takie tłumaczenie nie wymaga ani podpisu tłumacza, ani jego pieczęci. Oczywiście tłumaczenie zwykłe nie różni się od tłumaczenia przysięgłego jakością czy starannością. W obu przypadkach chodzi o precyzyjne przełożenie treści dokumentu, z jednego języka na drugi przez osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie językowe bądź kierunkowe.

Ceny tłumaczeń zwykłych są zwykle niższe od cen tłumaczeń przysięgłych.

Kiedy wystarczy tłumaczenie zwykłe?

Tłumaczenie zwykłe to takie, które jest wykonywane na wewnętrzne potrzeby danej firmy, instytucji czy osoby i wykorzystywane w obrocie gospodarczym. Jest to zazwyczaj przekład dokumentów, takich jak:
– tłumaczenie instrukcji obsługi, specyfikacji technicznych, dokumentacji przetargowej,
tłumaczenie sprawozdań finansowych, raportów rocznych, opinii biegłego rewidenta,
– tłumaczenia umów, warunków zakupu, zapytań ofertowych, ofert handlowych.

Oprócz tego tłumaczy się też artykuły naukowe, broszury reklamowe, strony i aplikacje internetowe, listy czy wszelkiego rodzaju korespondencję.

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego lub zwykłego?

Skontaktuj się z nami! Wykonujemy tłumaczenia przysięgłe i zwykłe we wszystkich językach europejskich – polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, ukraiński, czeski, węgierski, hiszpański, portugalski, włoski, duński, szwedzki, norweski, niderlandzki,  a także wielu językach pozaeuropejskich.
Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie do naszych usług tłumaczeniowych można uzyskać kontaktując się z nami drogą mailową lub telefoniczną.

© 1999-2022 ERIN. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ERIN biuro tłumaczeń, ul. Zefirowa 3/5, 53-027 Wrocław, Polska, NIP 8971224485, Regon 931982011